"Har vi något omdöme att skryta med?"

— Namn Namn eller magasin